3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

Ο μαθητικός διαγωνισμός της Χημείας έχει σκοπό να φέρει σε επαφή και να εξοικειώσει τους μαθητές με τις επιστημονικές/ερευνητικές διαδικασίες και ταυτόχρονα να προωθήσει την εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Παράλληλα ο διαγωνισμός θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της Χημείας στην ανθρώπινη καθημερινότητα.

Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, νοουμένου ότι πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

Όπως προνοείται στους όρους του Διαγωνισμού, οι μαθητές/τριες που θα διακριθούν στην 1η φάση, καλούνται, μαζί με τους/τις καθηγητές/τριες που έχουν την ευθύνη του Διαγωνισμού, στη 2η φάση του Διαγωνισμού, όπου θα παρουσιάσουν την εργασία τους ενώπιον διευρυμένης κριτικής επιτροπής. Λόγω των μέτρων που προνοούνται για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, οι εργασίες κατά τη φετινή σχολική χρονιά θα παρουσιάσουν διαδικτυακά, μέσω του MS Teams.ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας με θέμα "Η Χημεία για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον" 16/11/2021
Αφίσα 22/02/2021
Αποτελέσματα 22/02/2021


Εργασίες - Παρουσιάσεις
Γυμνάσια
Α΄ βραβείο Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών Πάνου Ιωάννου Χημεία Ευεξία και Περιβαλλοντική Ισορροπία μέσω σαπουνιών και μαλακτικών
Β΄ βραβείο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Τα βαρέα τοξικά μέταλλα που περιέχονται στα ψάρια και οι επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου.
Έπαινος Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου Ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η κλιματική αλλαγή: Αιτίες και συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
Έπαινος Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς Φάρμακα: Πανάκεια για τον άνθρωπο – Απειλή για το περιβάλλον
Έπαινος Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου Η καθημερινότητα στο σχολείο και στο σπίτι, αθόρυβος … δολοφόνος!
Έπαινος Γυμνάσιο Σταυρού Ροδόσταγμα: Ένας θησαυρός από τη φύση
Λύκεια
Α΄ βραβείο Λύκειο Αγίου Γεωργίου Η Χημική Ανάλυση στο πλαίσιο της ποινικής δίκης
Β΄ βραβείο Λύκειο Αγίου Νικολάου Η συμβολή της Χημείας στη μάχη κατά του Covid-19
Γ΄ βραβείο Λύκειο Ακροπόλεως Κορτιζόλη, η χημική ένωση του άγχους
Έπαινοι
Έπαινος Λύκειο Πολεμιδιών Ο απρόσμενος εισβολέας που έμελλε να αλλάξει ολόκληρη την ανθρωπότητα
Έπαινος Λύκειο Λατσιών Κυπριακό μέλι: Μύθοι και Πραγματικότητες