1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

Ο διαγωνισμός έχει σκοπό να φέρει σε επαφή και να εξοικειώσει τους μαθητές με τις επιστημονικές/ερευνητικές διαδικασίες και ταυτόχρονα να προωθήσει την εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Ταυτόχρονα ο διαγωνισμός θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της Χημείας στην ανθρώπινη καθημερινότητα.

Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, νοουμένου ότι πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

ΘέμαΑρχείο
1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας - Αποτελέσματα Διαγωνισμού - Βράβευση
1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας «Η Χημεία για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον» 
1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας «Η Χημεία για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον» - Αφίσα 

Φωτογραφικό Υλικό