Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Χημεία - Εξεταζόμενο Μάθημα     07/09/2021
Χημεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα     07/09/2021
Β΄Λυκείου
Χημεία - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Γ΄Λυκείου
Χημεία - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A΄Τεχνικής Σχολής
Χημεία - Μονόωρο Μη Εξεταζόμενο Μάθημα     07/09/2021