Εξεταστικά Δοκίμια

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Εξεταστικά Δοκίμια B' Γυμνασίου - 2018-2019 12/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου - 2018-2019 12/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια B' Γυμνασίου - 2017-2018 12/09/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου - 2017-2018 12/09/2018
Εξεταστικά Δοκίμια B' Γυμνασίου - 2016-2017 19/04/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου - 2016-2017 19/04/2018
Εξεταστικά Δοκίμια B' Γυμνασίου - 2015-2016 19/04/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου - 2015-2016 19/04/2018
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Β' Γυμνασίου (Ιούνιος 2016) 19/06/2016
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Γ' Γυμνασίου (Ιούνιος 2016) 19/06/2016

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Εξετάσεις Τετραμήνων
Α' Λυκείου
Δειγματικό Δοκίμιο - Α' τετράμηνο 29/10/2020
Προτεινόμενες Λύσεις - Α' τετράμηνο 29/10/2020
Β' Λυκείου
Δειγματικό Δοκίμιο - Α' τετράμηνο 29/10/2020
Προτεινόμενες Λύσεις - Α' τετράμηνο 29/10/2020
Γ' Λυκείου
Δειγματικό Δοκίμιο - Α' τετράμηνο 07/10/2021
Παλαιότερα Εξεταστικά Δοκίμια
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου - 2018-2019 28/08/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Λυκείου - 2018-2019 28/08/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου - 2017-2018 09/12/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Λυκείου - 2017-2018 09/12/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου - 2016-2017 28/08/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Λυκείου - 2016-2017 28/08/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου - 2015-2016 28/08/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Λυκείου - 2015-2016 28/08/2019