Πλαίσια Μάθησης

Γυμνάσιο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Β' Γυμνασίου
Χημεία - Εξεταζόμενο Μάθημα 02/03/2023
Γ' Γυμνασίου
Χημεία - Εξεταζόμενο Μάθημα 02/03/2023

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Χημεία - Εξεταζόμενο Μάθημα   12/09/2022
Χημεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   12/09/2022
Β' Λυκείου
Χημεία - Εξεταζόμενο Μάθημα 12/09/2022
Γ' Λυκείου
Χημεία - Εξεταζόμενο Μάθημα 12/09/2022

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Χημεία - Μονόωρο Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   12/09/2022
Χημεία - Δίωρο Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 12/09/2022