Χρήσιμες Συνδέσεις

ΘέμαΑρχείο
Κυβερνητικές Υπηρεσίες σε Κύπρο και Ελλάδα
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  Κύπρου – Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδος
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Κυβερνητικές Υπηρεσίες σε Κύπρο και Ελλάδα
Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Ένωση Ελλήνων  Χημικών
Royal Society of Chemistry
American Chemical Society
European Chemical Industry Council website
IUPAC
Ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό
RSC - Chemistry Teachers' Resources
RSC Chemsoc website
Webelements - Periodic Table of Elements
Enhancing teaching and learning of Chemistry through ICT
Vision Learning
Creative Chemistry
BBC – Bitesize Science
Practical Chemistry
University of Oxford - Virtual Chemistry  
Avogadro Web Site- Chemistry pages
Iowa State University – Animations Index
Άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Υπουργείο Εργασίας - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Science Across the World
International Year of Chemistry 2011
ACD/ChemSketch