Ασφάλεια στο Εργαστήριο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγός Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Χημείας 23/12/2019
Μέτρα και Κανόνες Ασφάλειας 26/09/2018
Κανόνες Ασφάλειας 26/09/2018
Οδηγίες Ασφάλειας 26/09/2018
Εγχειρίδιο Χημικών Ουσιών 26/09/2018
Κατάλογος Ασύμβατων Χημικών Ουσιών 26/09/2018
Έντυπο Εσωτερικού Ελέγχου Εργαστηρίου / Παρασκευαστηρίου 31/08/2021
Τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 17/10/2018
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 17/10/2018