Χρήσιμο Υλικό

Υλικό για Εκπαιδευτικούς

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενδεικτικό Σχέδιο Μαθήματος - Άδειο 31/10/2023
Ενδεικτικό Σχέδιο Μαθήματος - Β' Γυμνασίου - Διαχωρισμός Μειγμάτων 1 31/10/2023
Ενδεικτικό Σχέδιο Μαθήματος - Γ' Λυκείου - Μηχανισμός Αλκανίων 31/10/2023
Υποστηρικτικό Υλικό - Οξέα και Βάσεις - Β' Λυκείου 30/08/2021
Τροχιακά - Θεωρία Διέγερσης - Β Λυκείου 30/08/2021
Ρούμπρικα Αξιολόγησης Project 15/02/2019
Ρούμπρικα Αξιολόγησης Εργαστηρίου 15/02/2019
Πειραματικές Δραστηριότητες σε μικροκλίμακα 26/09/2017
Παρασκευή Βρωμιούχου Νερού 26/09/2018
Χρήσιμα Ρήματα (Γυμνάσιο - Λύκειο) 16/09/2015

Α' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προτεινόμενες Ασκήσεις Χημείας 22/08/2023
Δομή ατόμου - Θεωρία 28/08/2019
Δομή ατόμου - Ασκήσεις 28/08/2019
Χημικοί Δεσμοί - Θεωρία 28/08/2019
Χημικοί Δεσμοί - Ασκήσεις 28/08/2019
Ατομική και Μοριακή Μάζα - Θεωρία 28/08/2019
Ατομική και Μοριακή Μάζα - Ασκήσεις 28/08/2019
Διαλύματα - Θεωρία 28/08/2019
Διαλύματα - Ασκήσεις 28/08/2019

Β' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προτεινόμενες Ασκήσεις Χημείας 22/08/2023
Χημική Ισορροπία - Θεωρία 30/08/2019
Χημική Ισορροπία - Ασκήσεις 28/08/2019
Ηλεκτρολύτες- Θεωρία 28/08/2019
Ηλεκτρολύτες - Ασκήσεις 28/08/2019
Οξέα - Θεωρία 28/08/2019
Βάσεις - Θεωρία 28/08/2019
Οξέα - Ασκήσεις 28/08/2019
Βάσεις - Ασκήσεις 28/08/2019
Οξέα - Βάσεις - Γενικές Ασκήσεις 28/08/2019
Υδατικά Διαλύματα Ηλεκτρολυτών - Θεωρία 28/08/2019
Υδατικά Διαλύματα Ηλεκτρολυτών - Ασκήσεις 28/08/2019
Οξειδοαναγωγή - Θεωρία 28/08/2019
Οξειδοαναγωγή - Ασκήσεις 28/08/2019

Γ' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Επιλογή Ασκήσεων από Παγκύπριες Εξετάσεις (Λύκειο) 22/08/2023
Συνδιαστική άσκηση στις αλκοόλες και καρβονυλικές 27/02/2019
Ασκήσεις εμπέδωσης στις αρωματικές ενώσεις 16/01/2019
Επαναληπτικές ασκήσεις μέχρι αρωματικούς- Δοκίμιο 02/01/2019
Επαναληπτικές Ασκήσεις - Λύσεις (ερ. 4 & 9) 02/01/2019
Άσκηση Εμπέδωσης στα Αλκένια - Αλκίνια 12/06/2018
Ασκήσεις εμπέδωσης μέχρι Αρωματικούς 12/06/2018
Συνδιαστική άσκηση - Φασματοσκοπία 01/11/2018
Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων κατά IUPAC (Γ' Λυκείου) 27/09/2018
Ενδεικτικά Φάσματα IR και 1 H-NMR (Γ' Λυκείου) 04/10/2017
Ασκήσεις εμπέδωσης στα Αλκάνια - Δοκίμιο 25/10/2018
Ασκήσεις εμπέδωσης στα Αλκάνια - Λύσεις 06/11/2018
Δειγματική ερώτηση 1 26/09/2018
Δειγματική ερώτηση 2 26/09/2018
Δειγματική ερώτηση 3 17/10/2018
Δειγματική ερώτηση 4 17/10/2018
Δειγματική ερώτηση 5 17/10/2018