Εξεταστικά Δοκίμια

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση
Β' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 08/04/2024
Γ' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 08/04/2024
Εξετάσεις Τετραμήνων
Β' Γυμνασίου
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 19/10/2022
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία 17/05/2023
Γ' Γυμνασίου
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων 19/10/2022
Παλαιότερα Εξεταστικά Δοκίμια
Εξεταστικά Δοκίμια B' Γυμνασίου - 2021-2022 03/11/2022
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου - 2021-2022 03/11/2022
Εξεταστικά Δοκίμια B' Γυμνασίου - 2018-2019 12/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου - 2018-2019 12/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια B' Γυμνασίου - 2017-2018 12/09/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου - 2017-2018 12/09/2018
Εξεταστικά Δοκίμια B' Γυμνασίου - 2016-2017 19/04/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου - 2016-2017 19/04/2018
Εξεταστικά Δοκίμια B' Γυμνασίου - 2015-2016 19/04/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου - 2015-2016 19/04/2018

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση
Α' Λυκείου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 08/04/2024
Β' Λυκείου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 08/04/2024
Γ' Λυκείου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 08/04/2024
Εξετάσεις Τετραμήνων
Α' Λυκείου
Δειγματικό Δοκίμιο - Α' τετράμηνο 29/10/2020
Προτεινόμενες Λύσεις - Α' τετράμηνο 29/10/2020
Β' Λυκείου
Δειγματικό Δοκίμιο - Α' τετράμηνο 29/10/2020
Επισυναπτόμενα Αρχεία Εξεταστικού Δοκιμίου 25/11/2022
Προτεινόμενες Λύσεις - Α' τετράμηνο 29/10/2020
Γ' Λυκείου
Δειγματικό Δοκίμιο - Α' τετράμηνο 07/10/2021
Επισυναπτόμενα Αρχεία Εξεταστικού Δοκιμίου 25/11/2022
Παλαιότερα Εξεταστικά Δοκίμια
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου - 2018-2019 28/08/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Λυκείου - 2018-2019 28/08/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου - 2017-2018 09/12/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Λυκείου - 2017-2018 09/12/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου - 2016-2017 28/08/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Λυκείου - 2016-2017 28/08/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου - 2015-2016 28/08/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Λυκείου - 2015-2016 28/08/2019